Småbørns Kost Og Trivsel, SKOT III – Københavns Universitet

SKOT kohorten > SKOT III

Småbørns Kost Og Trivsel - SKOT III

Et studie om kost, vækst og udvikling hos fuldt ammede børn med stor vægtstigning i de første levemåneder

Overordnet formål SKOT I, II, III

Det overordnede formål for alle SKOT projekterne er at bidrage med viden til rådgivning af småbørnsforældre omkring den mest hensigtsmæssige kost i deres barns første leveår, specielt i forhold til at forbedre forebyggelsen af overvægt, hjertekarsygdom og type 2 diabetes.